Sikker spildevandshåndtering over hele Danmark

Gennem de seneste godt 15 år er der rundt omkring i Danmark installeret over 20.000 pumper som trykafløbskloakering. En stor del af pumpestationerne er etableret i forbindelse med kloakering af enkeltstående privatboliger og ejendomme i det åbne land, men der er også stigende efterspørgsel fra sammenhængende områder med sommerhuse og kolonihaver.

Med tryksat kloakering kan spildevandet ledes over lange afstande og fra vanskelige områder til de centrale kloakker, og det er en god og økonomisk løsning til de kommunale forsyningsselskaber. Blandt andet har VandCenterSyd i en årrække brugt SKT Danmarks teknologi.

Her præsenteres udvalgte referencer, som har fået sikker og effektiv spildevandshåndtering med LPS 2000-systemet.

Kloakeringen bliver ofte etableret ved No-Dig-teknikker, hvilket begrænser opgravningen af haver, veje og naturområder. I stedet bores og pløjes ledningerne i jorden, så systemerne langt hurtigere kan anlægges og med færre gener for beboere og trafik.

Kolding

Læs om rammeaftalen på tryksat kloakering på vegne af Kolding Spildevand A/S – en rammeaftale, som Munck Forsyningsledninger A/S har udført i det åbne land med SKT Danmarks teknologi siden 2008.

Boderne, Bornholm

Læs om tilslutningen af 21 ejendomme i det åbne land på Bornholm på vegne af Bornholms Forsyning. Anlægsarbejdet blev udført med No-Dig-teknikker.

H/F Brønshøjholm

Læs om kloakeringsarbejdet af en ældre haveforening, som samtidig fik lagt rindende vand ind. Projektet blev udført med No-Dig-teknikker, så haverne ikke blev ødelagt.