Kolding

Siden 2007 har BlueKolding (tidligere Kolding Spildevand A/S) installeret omkring 1.600 pumpestationer i Kolding Kommune, og målet er, at cirka 2.200 ejendomme bliver tilsluttet ledningsnettet. Ejendommene er især enkelte helårshuse beliggende i det åbne land eller landsbyer, hvor eksempelvis septiktanke ikke længere er en acceptabel løsning af hensyn til ferskvandsinteresser.

Kolding-Munck

Ledningsnettet etableres ved enten pløjning med vibrationsplov monteret på traktor eller styret underboring. Egentligt gravearbejde i forbindelse med det tryksatte system udføres kun, hvor trykledningerne samles.

På årsbasis etablerer BlueKolding mere end 30 kilometer ledningsnet i dimensionerne Ø32mm – Ø75 mm og over 200 pumpestationer i Kolding Kommune.

Kolding Kommune vurderer med udgangspunkt i vandmiljøplaner og miljøhensyn i stigende grad forskellige naturtyper i kommunen. Eksempelvis har Kolding Fjord en begrænset vandudskiftning, hvor forurening med fosfor kan ophobe sig.

Fremover vil myndighedernes stigende fokus på badevandskvalitet betyde, at også sommerhusområder i Kolding Kommune vil blive tilsluttet den kommunale spildevandsforsyning via tryksat kloakering.