Bornholms Forsyning

Bornholms Forsyning varetager de kommunale driftsopgaver inden for vand, varme og spildevand på Bornholm.

Bornholms Forsynings spildevandsafdeling håndterer og renser spildevandet for forsyningens kunder på en miljømæssig forsvarlig måde.

 

Bornholm

 

Munck Forsyningsledninger A/S havde en prisaftale med Bornholms Forsyning på nyetablering af ”Tryksat Kloakering i det åbne land”, der omfattede tilslutning af 21 ejendomme i 2009 ved Boderne på Bornholm ved hjælp af No – Dig.

Munck Forsyningsledninger A/S beskæftigede ca. 2 mand samt en underentreprenør til gravearbejde.