LPS2000 – trykafløbssystem

LPS2000 er et systemkoncept for tryksat kloakering udviklet af Skandinavisk Kommunalteknik AB, som SKT Danmark er en del af

Det tryksatte kloaksystem består af en pumpe (pumpestation) og en opsamlingsbrønd ved den enkelte husstand samt tilhørende trykledninger til at transportere spildevandet til hovedkloak eller rensningsanlæg. Pumperne arbejder fuldautomatisk og uafhængigt af hinanden og fører spildevandet helt hen til en gravitationsledning eller rensningsanlægget.

Et tryksat kloaknet består af flere pumpestationer og rørledninger og kan udbygges ved behov. I modsætning til konventionelle gravitationssystemer er der ikke behov for dybe anlægsarbejder ved etablering af tryksat kloakering.

Rørdimensionerne i vores tryksatte kloaknet begynder ved 32 mm i stikledningerne og forøges gradvist, og dimensionerne er således væsentligt mindre end i traditionelle gravitationssystemer.

LPS 2000 – trykafløbssystem

 

Produktspecifikationer:

Vores LPS®-enheder kan fås i flere udformninger efter husstandens behov. Alle modeller består af en tank, en eller flere pumper samt automatik og er lette at tilslutte.

Alle LPS-pumper er identiske, og elektriske og mekaniske komponenter er bygget sammen i pumpen, og hele pumpen kan udtages og skiftes samlet ved behov for vedligehold. Efter service kan den gamle pumpe fungere som reserveenhed.

LPS2000-trykafløbssystemet dimensioneres til at opnå et flow, der sikrer selvrensning af rørledninger samt lave opholdstider, så mængden af svovlbrinter minimeres. Pumpens skærende effekt og flowhastighed i rørene betyder, at risikoen for stop betydeligt reduceres.

Pumpeenheden og den tilhørende tank er udformet, så der ikke opstår aflejringer, og det betyder at LPS-systemet ikke behøver kontinuerligt tilsyn eller vedligehold. Den lave motoreffekt og korte effektive driftstid sikrer desuden lave energiomkostninger.

Produkter:

LPS2000E er dimensioneret til 1-2 husstande med et normalt helårsforbrug.

LPS2000EX med ekstra stor samlebrønd kan samle 3-4 ejendomme i én pumpestation.

LPS2000EK er specielt udviklet til fritidshuse og har en lavere indbygningshøjde.

LPS2000D og LPS2000Q er dimensioneret til flere ejendomme, som samles i én pumpestation, samt til større forbrugere som hoteller, restauranter, skoler eller lignende.