LPS2000Q

LPS2000Q – den mest effektive LPS-kloakpumpestation med ekstra stor kapacitet

LPS2000Q er den største og mest effektive kloakpumpestation, og den er beregnet til at modtage spildevand fra andre systemer flere kilometer væk. Ved anlæggelse af et egentligt tryksat kloakeringssystem i et sommerhusområde eller en mindre helårsbebyggelse vil LPS2000Q-enheden være et oplagt valg som centralanlæg til at føre spildevandet videre til hovedledningerne eller rensningsanlægget.

Pumpestationen er udstyret med fire LPS2000-skruepumper, hvilket giver en særligt stor pumpekapacitet på >2 l/s ved 56 mVS.

Pumperne er monteret to og to i tankens to sektioner, som er adskilt af en skillevæg. Det betyder, at sektionerne fungerer som to separate enheder. Mellem sektionerne har tanken en overløbssikring lige over det kritiske niveau, så spildevandet ved driftsstop i én sektion kan løbe over i den anden sektion.

Pumpeeffekt

De fire skærende skruepumper i LPS2000Q-enheden findeler spildevandet ned til fem millimeter, hvilket sikrer driften og flowet i systemet. Pumpernes kapacitet har et normalt arbejdstryk på 56 mVS, men de har betydeligt større effektreserver. LPS2000Q-enheden er fuldt kompatibel med andre LPS2000-pumper i både små og store systemer.

Pumpestationen har en meget høj driftssikkerhed og begrænset behov for vedligehold. Elektriske og mekaniske komponenter er bygget sammen i enheden, og hele pumpen kan udtages og skiftes samlet ved behov for vedligehold. LPS 2000Q-enheden er dimensioneret til at modtage og pumpe spildevandet videre til en gravitationsledning eller rensningsanlægget.

Tilslutning til el-nettet

Pumpestationen kan umiddelbart sluttes til det almindelige el-net, da LPS2000Q-enheden har fire 230V 1-fasepumper, som hver er på cirka én kW.

Hent datablad til LPS2000Q her

Se også vores øvrige produkter:

LPS2000E beregnet til 1-2 helårsboliger.

LPS2000EX beregnet til 3-4 ejendomme i én pumpestation.

LPS2000D som er beregnet til flere ejendomme samlet i én pumpestation samt til større ejendomme som børnehaver, skoler eller lignende.