LPS2000EK – udviklet til fritidshuse

LPS2000EK – en effektiv kloakpumpestation til sommerhuse og kolonihavehuse

LPS2000EKDenne kloakpumpestation er udviklet specielt til fritidshuse, sommerhuse og kolonihavehuse, hvor belastningen som regel er mindre end i helårsboliger. LPS2000EK-enheden har en lavere brønddybde, hvilket betyder, at gravedybderne ved sætning af tanken begrænses. Denne pumpestation egner sig således også til installation i bakket og kuperet terræn, naturområder med større bevoksning samt i kystnære områder, hvor grundvandsstanden kan være høj. I modsætning til konventionelle gravitationssystemer er det ikke nødvendigt at anlægge trykledningerne med store ledningsdybder er påkrævet. Tryksat kloakering er pumpebaseret og følger derfor områdets hældninger.

Pumpestationen installeres centralt under jorden ved den enkelte ejendom. Tanken på LPS 2000EK-enheden måler i standardproduktionen 2,0 meter fra top til bund, og ved behov kan tanken justeres i højden. Tanken er fremstillet af genanvendelig polyætylen og det beskyttende dæksel kan aflåses.

Pumpe

Den skærende LPS2000-skruepumpe findeler spildevandet, hvilket sikrer driften og flowet i rørene. Pumpen har en indbygget start-/stop- og alarmfunktion, så det ikke er nødvendigt med forebyggende vedligeholdelse. Motoreffekten er lav og driftstiden kort, så enheden har et meget lavt energiforbrug.

Behov for vedligehold opstår sjældent, men ved opstået behov kan hele pumpen udtages og skiftes samlet, da de elektriske og mekaniske komponenter er bygget sammen i enheden. Den gamle pumpe kan efter service fungere som reserveenhed.

Tilslutning til el-nettet

LPS2000EX-enheden har en 230V 1-fasepumpe på cirka 1 kW. Det betyder, at pumpestationen umiddelbart kan sluttes til det almindelige el-net.

Hent datablad til LPS2000EK her

Se også vores øvrige produkter:

LPS2000E beregnet til 1-2 helårsboliger.

LPS2000EX beregnet til 3-4 ejendomme i én pumpestation.

LPS2000D og LPS2000Q som er beregnet til flere ejendomme samlet i én pumpestation samt til større forbrugere som hoteller, restauranter, skoler eller lignende.