LPS2000E — EnkelPumpstation

LPS2000E – en effektiv kloakpumpestation til private boliger og ejendomme i det åbne land

Denne kloakpumpestation er velegnet til enkeltstående ejendomme som private helårsboliger og andre ejendomme i det åbne land, hvor der kan være lange afstande til de kommunale forsyningsledninger.

Pumpestationen installeres under jorden i nærheden af boligen. Den er dimensioneret til at modtage og pumpe spildevandet fra en enkelt husstand videre i et tryksat kloaksystem til en gravitationsledning eller et rensningsanlæg. Enheden leveres komplet med start/stop-automatik, alarmudgang, kontraventil og lynkobling til afløb.

LPS 2000E-tankens mål i standardudførelsen er 2,6 meter fra top til bund, og det betyder, at en kælder ofte kan tilsluttes direkte. Ind- og udløbet på tanken ligger desuden så dybt, at enheden er beskyttet mod frost. Tanken er fremstillet af genanvendeligt polyætylen og har et beskyttende dæksel, som kan aflåses. Ved behov kan tanken justeres i højden.

Pumpeeffekt

Den skærende skruepumpe LPS2000 giver en sikker drift selv i de mest udfordrende systemer, så spildevandet findeles og flowet i rørene kan sikres. Pumpekapaciteten er stor med et normalt arbejdstryk på 56 mVS, men med betydeligt større effektreserver for at kunne holde ledningerne fri for sediment og luft. En specialudviklet antivakuumventil sørger desuden for at ophæve undertryk som følge af, at spildevandet for eksempelvis pumpes ned ad en hældning.

Tilslutning til el-nettet

LPS2000E-enheden har en 230V 1-fasepumpe på cirka 1 kW. Det betyder, at pumpestationen umiddelbart kan sluttes til de etablerede el-installationer i private helårsboliger.

Udbygning af kloaknettet

Vil man i fremtiden tilslutte flere ejendomme i et større kloaknet, kan der blot monteres en ny pumpeenhed og en stikledning fra naboejendommene til hovedledningen. Investeringerne i det lokale mikro-kloaknet kan derfor foretages løbende, og systemet kan udbygges efter behov.

Hent datablad til LPS2000E her

Se også vores øvrige produkter:

LPS2000EX beregnet til 3-4 ejendomme i én pumpestation.

LPS2000EK beregnet til fritidshuse.

LPS2000D og LPS2000Q som er beregnet til flere ejendomme samlet i én pumpestation, samt til større forbrugere som hoteller, restauranter, skoler eller lignende.