LPS2000D – til større ejendomme

LPS2000D har en stor kapacitet og sikrer spildevandshåndteringen for større ejendomme

LPS2000D-tank-pumparDenne kloakpumpestation er velegnet til større ejendomme med mange personer som for eksempel børnehaver eller lignende, hvor der er behov for større gennemstrømning og afledning af spildevandet. LPS 2000D-pumpestationen placeres i jorden uden for ejendommen og har med sine dobbelte LPS-pumper en høj kapacitet. De dobbelte pumper arbejder uafhængigt af hinanden, og pumpestationen er velegnet til kommunale ejendomme eller som fællesanlæg for op til cirka ti ejendomme.

Pumpestationen installeres under jorden centralt i forhold til de tilsluttede ejendomme. Tanken på LPS2000D-enheden måler 2,6 meter fra top til bund, og ind- og udløbet er placeret i frostfri dybde. Indløbet ligger som standard 1,70 meter under terræn, og udløbet er 1,30 meter under terræn.

Pumpesumpens volumen er på én kubikmeter.

Tanken er fremstillet af glasfiberarmeret polyester, og enheden har et beskyttende dæksel, som kan aflåses.

Pumpeeffekt

De dobbelte, skærende skruepumper i LPS2000D-enheden findeler spildevandet ned til fem millimeter, hvilket sikrer driften og flowet i systemet. Pumpernes kapacitet har et normalt arbejdstryk på 56 mVS, men de har betydeligt større effektreserver og kan holde ledningerne fri for sediment og luft. En særligt udviklet antivakuumventil modvirker undertryk i systemet som følge af, at spildevandet for eksempelvis pumpes ned ad en hældning.

Pumperne arbejder fuldautomatisk og uafhængigt af hinanden, og LPS-systemet fører spildevandet helt hen til en gravitationsledning eller rensningsanlægget. Elektriske og mekaniske komponenter er bygget sammen i pumpen, og hele pumpen kan udtages og skiftes samlet ved behov for vedligehold.

Tilslutning til el-nettet

Pumpestationen kan umiddelbart sluttes til det almindelige el-net, da LPS 2000D-enheden har to 230V én-fasepumper på cirka 1 kW hver.

Hent datablad til LPS2000D her

Se også vores øvrige produkter:

LPS2000E beregnet til 1-2 helårsboliger.

LPS2000EX beregnet til 3-4 ejendomme i én pumpestation.

LPS2000Q som er beregnet til flere ejendomme samlet i én pumpestation samt til større forbrugere som hoteller, restauranter, skoler eller lignende.