Tryksat kloakering

LPS® står for low pressure sewer. SKT Danmarks LPS 2000-trykafløbssystem kan etableres som en enkeltstående spildevandsledning eller et komplet kloaksystem i områder, som vanskeligt kan kloakeres med konventionelle gravitationssystemer.

Tryksat kloakering er pumpebaseret og kan lede spildevand uafhængigt af topografien, i områder med højtstående grundvand og over lange afstande til hovedledninger eller rensningsanlæg. Systemet er enkelt og økonomisk at installere og vedligeholde, og det kan uproblematisk udvides efter behov, for eksempel ved nyudstykning af sommerhusområder. Over 20.000 LPS-enheder er allerede installeret i Danmark, og det gennemprøvede system sikrer spildevandshåndtering og beskyttelse af grundvand og drikkevandsboringer.

hvordan-et-lps-trykaflobssystem-fungerer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spildevandshåndtering

Spildevandshåndtering kræver sikre løsninger af hensyn til grundvandet og fremtidens rene drikkevand. Over hele landet fører stadig skarpere miljøkrav til påbud over for grundejerne og krav om tilslutning til de kommunale ledninger. Flere end 100.000 fritidsejendomme i Danmark udleder stadig spildevand uden for kloaknettet.

Tryksat kloakering er en god og økonomisk løsning til de kommunale forsyningsselskaber. SKT Danmarks kloakeringsløsning kan lede spildevand fra vanskelige områder til de centrale kloakker, og tryksat kloakering kan etableres i et helt sommerhusområde inden for få uger. Blandt andet har VandCenterSyd allerede i en årrække anvendt SKT Danmarks teknologi.

Specifikationer:

LPS2000 er et systemkoncept for tryksat kloakering udviklet af Skandinavisk Kommunalteknik AB.

Vores tryksatte kloaksystem består af en opsamlingsbrønd og en pumpe, en såkaldt pumpestation, ved den enkelte husstand samt tilhørende trykledninger til at transportere spildevandet til hovedkloak eller rensningsanlæg. Flere pumpestationer og rørledninger danner tilsammen et tryksat kloaknet.

Rørdimensionerne begynder ved 32 mm i stikledningerne med gradvis forøgelse, og dimensionerne er således væsentligt mindre end i traditionelle gravitationssystemer. Det tryksatte system dimensioneres til at opnå et flow, der sikrer selvrensning af rørledninger samt lave opholdstider, så mængden af svovlbrinter minimeres.

LPS2000-trykafløbssystemet er CE-godkendt jf. DS/EN 1671:2000.

Produkter:

Vores LPS®-enheder kan fås i flere udformninger efter husstandens behov. Alle modeller består af en tank, en eller flere pumper samt automatik og er lette at tilslutte.

Læs mere om de enkelte produkter under Produktoversigt