Det er vigtigt for os, at du har den bedst mulige tryksatte kloakeringsløsning!

SKT Danmark udvikler løsninger til kloakering af ejendomme i åbent land, sommerhuse og kolonihaver. Vores LPS-trykafløbssystem kan etableres som en enkeltstående spildevandsledning eller et komplet kloaksystem i områder, som vanskeligt kan kloakeres med konventionelle gravitationssystemer.

Tryksat kloakering er pumpebaseret og kan lede spildevand uafhængigt af topografien, i områder med højstående grundvand og over lange afstande til hovedledningerne. Systemet er enkelt og økonomisk at installere og vedligeholde, og det kan uproblematisk udvides efter behov, for eksempel ved nyudstykning af sommerhusområder. Over 20.000 LPS-enheder er allerede installeret i Danmark.

SKT Danmark er salgsdatterselskab for Skandinavisk Kommunalteknik AB, som er Skandinaviens største leverandør af løsninger til trykafløbssystemer. Virksomheden har specialiseret sig i at udvikle, tilpasse og levere trykafløbsløsninger til kommuner, grundejerforeninger og privatpersoner.

 

I Danmark samarbejder vi med
Munck Forsyningsledninger a/s, som er vores distributør.

Munck Forsyningsledninger A/S


Billedskærervej 7

5230 Odense M

Tlf. +45 70 13 20 20

 

 

Per Helming Johansson

Projekter
Per Helming Johansson
Afdelingschef
Mobil +45 27 61 44 39
Mail phj@munck.dk

 

 

 

Ove HeldarskardPumpesalg og dimensionering
Ove Heldarskard
Projektleder
Mobil +45 40 37 47 08
Mail ovh@munck.dk

 

 

 

Peter RasmussenService og værksted
Peter Rasmussen
Servicechef
Mobil +45 23 34 74 47
Mail pra@munck.dk